top of page

DONE

Mèsi pou enterè ou nan sipòte ministè nan legliz Betèl nan Port St Lucie. Sipò finansye ou pèmèt nou delivre levanjil Jezikri a atravè mond lan. Ankò, mèsi, Shalom !!!

BAY SOU ENTÈNÈT

Mèsi pou enterè ou nan sipòte ministè legliz Betèl yo. Èd ou apresye anpil Shalom !!!

(...)

BAY VIA MAIL

VIN VOLONTÈ

Fè chèk ou peyab nan
" Legliz Betèl ".

Voye li bay:

6173 NW N Torino PKWY

Port St Lucie FL 34986

305-336-8673

NOU BEZWEN ÈD OU

Eske ou janm rele, "Bondye ede m '!" Sonje Bondye konnen tout pwoblèm ak pwoblèm ke ou ap fè fas. Pwomès li yo kouvri tout seri bezwen, pwoblèm, ak pwoblèm nou yo. Li vle nou kenbe pwomès sa yo pou èd nan chak moman nan bezwen. Mwen pa konnen pwoblèm ou, pwoblèm, difikilte, ak bezwen ou yo. Men, mwen konnen sa. Ou gen yon santèn pousan pwoteksyon nan pwomès Bondye yo jan sa ekri nan Bib la.

bottom of page